Playing with fire

 

Playing with fire

Leka med elden

Förra gången så gjorde jag lite ved. Låt oss nu bränna upp det. Experimenterar fortfarande med samma 3D-perlinbrus som tidigare, men den här gången animerat.

Playing with fire 3D

När du kan ta kontroll över varje pixel av brus är det lätt att lägga till extra regler för att forma brusets form, som turbulens baserat på y-värde eller en offset-animation längs z-axeln för att få lite djup.

Playing with fire 3D JS

Att applicera ”ryggar” på perlinbruset (invertera alla negativa värden när intervallet är mellan -1 till 1) gör att lågorna ser mer intressanta ut. Bitmappen som genereras är bara 80×80 och 2 oktaver av Perlin-brus, så möjligheterna är ganska så begränsade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *