Eye

Procedural eyes

Procedurgrafik är verkligen min favorit. Konceptet att skapa visuella saker med bara kod. Kommer verkligen väl till pass när du är en skit-designer och fortfarande vill göra visuella saker. Här kan du se resultatet av ännu ett experiment på denna bana. Det är en ögonskuggare för att skapa procedurögon. Den valda 3D-motorn är Away3d. Jag använder ett CompositeMaterial som består av ett PhongMultiPassMaterial och ett SphericEnvMapPBMaterial (för miljöreflektioner). Bitmappen som

Skull

Optimera arbetsflödet En sak som kan vara riktigt repetitiv är att konvertera och ladda 3d-modeller. Det finns många sätt att göra detta på, men i den här installationen exporterade vi obj-filer från 3d Studio Max och konverterade dem med python-skriptet som är tillgängligt som ett fristående kommandoradsverktyg. Så för att göra livet enklare la vi till det här kommandot i byggprocessen och mappen med modeller till bevakningslistan för att övervaka