Patterns

reaction-diffusion-patterns

Jag snubblade över en intressant mönsterskapande process häromdagen, kallad reaktionsdiffusion. För att citera wikipedia: ”Reaktions-diffusionssystem är matematiska modeller som förklarar hur koncentrationen av ett eller flera ämnen fördelade i rymden förändras under inverkan av två processer: lokala kemiska reaktioner där ämnena omvandlas till varandra, och diffusion som orsakar ämnen som sprids ut över en yta i rymden.” Det finns många olika typer och varianter med namn som gör att det

Cubes

Det har varit mycket att ta itu med den senaste tiden så jag har hållit en låg profil på nätet. Men igår kväll så gjorde jag äntligen ett litet experiment. Det är en liten leksak att göra modeller gjorda av kuber i away3d. Eller faktiskt, det finns bara vanliga plan. Jag misstänker att det borde vara mycket snabbare om jag skapade geometrin inuti ett enda objekt, men detta var tillräckligt

Fragments

Den här är en enkel visualisering för att publicera ett nytt spår. Där man styr födelsen av fragment med musen eller beröring. Detta skapas med enkla plan och lådor. I början av projektet kunde vi ställa in alla dimensioner med inställningar under körning. Senare, när vi hittade en bra balans, låstes måtten och inställningsmöjligheten togs bort så att vi kunde anpassa omgivningen. Mest arbete lades på reflektionerna. Massor av att